TÜRK - YUNAN KARA SULARINDA CAN PAZARI

Yunan sahil gü­ven­li­ği ta­ra­fın­dan Türk kara su­la­rı­na , (Datça açıklarına) akın­tı­ya iti­le­rek ölüme terk edi­len bot­ta­ki 5 sı­ğın­ma­cı­yı yine Kah­ra­man Türk As­ke­ri kur­ta­rıl­dı.

Bod­rum kıyı şe­ri­din­den Yunan ada­la­rı­na geçiş yap­mak için botla açı­lan 5 Pa­kis­tan uy­ruk­lu dü­zen­siz göç­men, Yunan sahil gü­ven­lik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan gece sa­at­le­rin­de Türk ka­ra­su­la­rı­na akın­tı­ya iti­le­rek ölüme terk edil­di.

Ölüm­le burun bu­ru­na kalan göç­men­le­rin im­da­dı­na ise yine Türk As­ke­ri ye­tiş­ti.
 Edi­ni­len bil­gi­ye göre ;Bod­rum kıyı şe­ri­din­den las­tik bota bin­dik­le­ri tah­min edi­len 5 Pa­kis­tan uy­ruk­lu dü­zen­siz göç­men Yunan ka­ra­su­la­rı­na gir­dik­le­rin­de Yu­na­nis­tan Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan dur­du­rul­du­lar. Pa­kis­tan­lı göç­men­le­rin bu­lun­du­ğu las­tik bot, Yunan Sahil Gü­ven­li­ği ta­ra­fın­dan Türk ka­ra­su­la­rı­na kadar ge­tir­dik­ten sonra akın­tıy­la be­ra­ber ölüme terk edil­di­ler. Türk askerleri tarafından kur­ta­rı­la­rak Datça Li­ma­na ge­ti­ri­len sı­ğın­ma­cı­lara yiyecek ve battaniye verilerek korumaya alındı. iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan İl Göç İda­re­si Mü­dür­lü­ğü­ne tes­lim edil­di.

Kaynak : http://www.datca-haber.com/  Yazar : Sebiha ARSLAN

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Datça Emlak | Datça Otelleri | Datça Gezi Rehberi | Datça iş Rehberi | Datça Satılık Ev | Datça Web Tasarım ve Geliştirme www.datcaweb.com

Iyzico